REFERAT - SAMSØ 2018

Referat:( med forbehold for " tyrkfejl" i det håndskrevne!)
Søren blev valgt til dirigent - og Peter S. til referent. I er selv ude om det.
Formand Jørgen aflagde en detaljeret og smuk beretning. - se selv denne.
Jeg husker ( det siger ikke meget ) noget om nyt uselvisk ungdommeligt blod til Rolauget.
Derfor øges antallet af roere til 30.
Referat godkendt med akklamation.
Christian fremlagde og gennemgik Regnskab 2017 og Budget 2018 med sædvanlig omhu

Begge dele godkendt med akklamation.
(Herefter vikariede Niels for referenten - en stund)
I den periode ses nedsat et Husudvalg med Casper som ankermand og et Haveudvalg med Alf og Niels i spidsen.

Det ses også besluttet at Gudenåen skal lægge vand til Sommertogt 2018.
Dette synes at nødvendiggøre indkøb af svømmeveste!
Bestyrelsen undersøger noget om forsikring. Om det er os eller veste det gælder er uvidst.

Kaproningen (Jyske mesterskaber?) i Randersugen kræver (som sædvanlig) en stærkt øget træningsindsats
- evt. at der tidligt sættes et hold ( af særligt egnede? ).
Casper ønsker mere disciplin og har indvilget i at se om den dukker op inden sommerferien.
PS: Skulle der være ønske om yderligere oplysninger har Alf et billede af original referatet.
I bedste forhåbning og --- hilsner
Peter S.